FAQ - Frågor och svar

Får jag läsa kurser för att höja mina betyg?

Om du saknar grundläggande behörighet till högskolan eller Yrkeshögskolan eller har F i en kurs kan det finnas möjlighet att läsa om kursen.

Om du redan har grundläggande behörighet till högre studier eller redan har godkänt i en kurs och vill ha ännu högre betyg får du betala en avgift och ansöka om prövning. Prövning innebär att du tentar av hela kursen, alltså gör prov i kursens alla moment för att få betyg. Du får ingen hjälp av läraren utan får bara veta när provet är eller när uppgifterna ska vara inlämnade. Läraren kan ge dig vissa instruktioner och rekommendation på litteratur, men du får ingen handledning med uppgifterna.

Vi har särskild information som du behöver läsa innan du ansöker om Prövning


Får jag läsa om samma kurs hur många gånger som helst?

Om du får F i en kurs har du möjlighet att ansöka om prövning i kursen eller läsa om kursen.

Målet är att du ska klara alla dina kurser. Om du får flera F i en kurs och söker den igen kan vi ta kontakt med dig för att reda ut om du har förutsättningar att läsa kursen och vad du behöver för att klara kursen.

Hur får jag plats på en Yrkesutbildning?

Om du har rätt förkunskaper kan du söka till en yrkesutbildning på Komvux i Eskilstuna, men det finns en förordning (lag) som styr vem som ska få plats. Det beror på hur många som söker till utbildningen. Om det finns 20 platser och bara 20 personer söker, så kan alla få plats. Men om det finns 20 platser och 21 som söker, då får inte alla plats.

Om alla som söker inte får plats tar vi i första hand in de som är arbetslösa och som har låg utbildning. Du som har både arbete och gymnasieutbildning eller högskoleutbildning kan också söka. Du kan bli antagen om det finns platser kvar.

För att öka dina chanser att få en plats behöver du bevisa att du är arbetslös eller att du kommer bli det när utbildningen startar. Är du inskriven i Arbetsförmedlingen (AF) ska du bifoga ett intyg från AF i din ansökan till yrkesutbildning. Om du arbetar nu men kommer bli uppsagd innan yrkesutbildningen startar ska du bifoga ett anställningsbevis i din ansökan.

Hur räknas min studietakt?

Din studietakt beror på hur många poäng du läser varje vecka.

Läser du minst 20 poäng per vecka blir det heltid, 100%
Läser du 15-19 poäng per vecka blir det deltid, 75%
Läser du 10-14 poäng per vecka blir det halvtid, 50%
Läser du mindre än 10 poäng per vecka blir det deltid, 25%. Du får inga pengar av CSN om du läser 25% studietakt.


Om du läser 200 poäng på 10 veckor så blir det heltid (200 poäng delat på 10 veckor = 20 poäng varje vecka)
Om du läser 400 poäng på 20 veckor blir det också heltid (400 poäng delat på 20 veckor = 20 poäng varje vecka)
Om du läser 100 poäng på 20 veckor blir det deltid 25% (100 poäng delat på 20 veckor = 5 poäng varje vecka)

Jag har hittat kurser eller utbildning jag vill ha på en annan skola. Kan jag få läsa det?

I vår kurskatalog på vår hemsida kan du se vilka kurser och utbildningar vi erbjuder. Vi har avtal med vissa skolor. Om du tittar i vår kurskatalog när webbansökan är öppen och inte hittar den kurs eller utbildning du letar efter så betyder det att vi inte kan erbjuda den.

Om du saknar fullständig gymnasieutbildning och hittar en utbildning på Komvux i en annan kommun kan du ta kontakt med en studievägledare på Komvux i Eskilstuna först, så undersöker vi om du har möjlighet att söka till den utbildningen.

Jag har sökt en kurs men har inte blivit antagen. Varför?

Det kan bero på flera saker. Längre ned kan du läsa om några orsaker. Du kan också ringa Komvux 016-710 10 30 eller mejla ( vux@eskilstuna.se ) om du är osäker på varför du inte fått plats. Om du ska mejla till Komvux, kom ihåg att skriva ditt personnummer. Här är några av de sakerna som avgör om du får plats på en kurs:

Du ska vara folkbokförd i Eskilstuna.
Du kan söka till Komvux höstterminen det året du fyller 20.
Om du är under 20 år kan du söka till Komvux om du gått färdigt ungdomsgymnasiet och är utskriven från ungdomsgymnasiet.
Du behöver ha rätt förkunskaper till den kursen du söker.
Du kan få plats i kurser om du saknar:
- fullständig grundskoleutbildning
eller
saknar fullständig gymnasieutbildning
eller
- söker för att bli behörig till högskolan/Yrkeshögskolan

Om du har sökt en Yrkes- eller Lärlingsutbildning gäller lite andra regler. Det är möjligt att få plats även om du redan har gått gymnasiet eller har högre utbildning. De som är arbetslösa kommer i första hand.


Jag har sökt till Komvux. När får jag svar?

Alla som söker till Komvux får ett svar ungefär 7 till 10 dagar innan start. Du får det via mejl och det publiceras också på din sida i Webbansökan. Där kan du se om du är antagen eller om du är reserv (står i kö) eller om du inte har blivit antagen.

Om du har blivit antagen till en kurs i klassrum så står det på beskedet när din första lektion är. Det är viktigt att du kommer på första lektionen om du vill behålla din plats.


Har du blivit antagen till distanskurs får du mer information av distansskolan cirka en vecka innan start.


Har du blivit antagen till en Yrkes- eller lärlingsutbildning får du mer information av den ansvariga skolan cirka en vecka innan start.

Jag vill byta från distans till klassrum- går det?

Att byta från distans till klassrum är svårt eftersom vi har ett begränsat antal platser i klassrum och när kurserna startar är det oftast fullt. Om du behöver mer stöd i dina distansstudier ska du besöka Komvux studiehallar, där finns handledare som hjälper dig med din kurs. Du kan läsa mer i länken Studiehallar på Komvux

Om du tar extra hjälp i studiehallen men ändå känner att det inte fungerar att läsa på distans kan du kontakta en studie- och yrkesvägledare för att diskutera studieteknik och strategier. Ibland är det så att distans inte fungerar så bra trots hjälp och då får du avbryta kursen och söka kursen i klassrum till nästa start (om kursen erbjuds i klassrum).

Jag vill byta från klassrum till distans- går det?

Om du redan är antagen eller studerar i klassrum och vill byta till distans kan du göra det om du har giltiga skäl. Giltiga skäl kan vara att du fått jobb eller att ditt schema krockar med ditt jobb eller en aktivitet med exempelvis Arbetsförmedlingen. I båda fallen behöver du visa intyg. Giltigt skäl kan också vara om du har flyttat och får svårt att ta dig till skolan eller om du skadat dig eller blivit sjuk. Du behöver då visa läkarintyg. Ta kontakt med en studie- och yrkesvägledare för att få information och hjälp.

Om du får byta från klassrum till distans så blir det först ett avbrott från klassen, och sedan får du börja om från början i kursen på distans. Din nya distanslärare avgör om du ska få tillgodoräkna dig något.

Jag vill läsa snabbare eller vill ha mer tid - kan jag ändra kursens slutdatum?

Om du läser på distans har du möjlighet att ändra ditt slutdatum (förkorta eller förlänga). Du ska då kontakta din distansskola. Läraren eller distansskolan avgör om det är möjligt och lämpligt att ändra slutdatumet. Frågan om att ändra slutdatum ska komma i god tid innan kursen slutar. Om du och din lärare eller distansskolan kommer överens om att ändra slutdatum så kommer distansskolan meddela det till oss på Komvux. Tänk på att om du har CSN behöver du själv meddela dem ifall din kurs ändras på något sätt. Ändringar i en kurs kan påverka dina utbetalningar.

Om du läser i klassrum kan du inte förlänga din kurs. Däremot kan du i vissa fall sluta kursen tidigare om du har särskilda skäl. Läraren bestämmer om det är möjligt att sluta tidigare, därför är det viktigt att du ställer frågan till din lärare så tidigt som möjligt när kursen börjar.

Jag vill söka kurser. När är nästa start?

På Komvux webbsida publiceras årets starter. Du kan se när kurser på grundläggande nivå och kurser på gymnasial nivå startar och när webbansökan öppnar och stänger. Det går bara att söka kurser eller utbildningar när webbansökan är öppen. När webbansökan är öppen kan du se alla kurser som erbjuds i kurskatalogen. Du kan använda snabblänken för att komma till Komvux Nästa start

Jag är inte nöjd med mitt betyg eller min lärare - vad kan jag göra?

Om du anser att du blir orättvist behandlad eller fått fel betyg ska du i första hand prata med din lärare. Om du inte kan eller vill prata med läraren behöver du lämna in en synpunkt. Det gör du genom att fylla i formulär som heter
Säg vad du tycker

Kan jag ansöka till kurser efter sista ansökningsdatum?

Behöver du läsa svenska på SFI så är anmälan öppen hela tiden. Du anmäler dig till SFI på Komvux webbsida www.eskilstuna.se/komvux

Om du vill söka grundläggande eller gymnasiala kurser eller yrkesutbildning så går det inte att söka efter sista ansökningsdatum. Komvux webbansökan är datastyrd och det går inte att göra en ansökan om webbansökan är stängd. Komvux har många starter, så missar du en start får du söka till nästa start.

På Komvux hemsida kan du se vilka startdatum som gäller har och vilka slags kurser som startar vid varje start, samt när ansökan öppnar och stänger. Du kan använda snabblänken för att komma till Komvux Nästa start

Kan jag läsa i Eskilstuna om jag bor i en annan kommun?

Ja, om din hemkommun betalar kan du få läsa i Eskilstuna.

Om du bor i en annan kommun och vill söka till Komvux Eskilstuna kan du göra så här:

Skapa ett konto på Komvux webbansökan och ansök till den kursen eller utbildningen du vill ha. Skriv ut din ansökan i pappersform och lämna pappersansökan tillsammans med kopia på alla dina tidigare betyg till Komvux i din hemkommun.

Rektor på Komvux i din hemkommun beslutar om de ska betala för din plats.

När rektorn har fattat beslut skickas beslutet till Komvux Eskilstuna. Efter det får du svar från Komvux Eskilstuna om du har fått plats eller inte.

Kan jag söka utbildningar eller kurser i andra kommuner?

Om du vill söka till Komvux i en annan kommun ska du göra så här:

Ansök till den utbildningen du vill ha via den kommunens webbansökan eller pappersansökan.
Ta en kopia på din ansökan (i pappersform) och lämna in till oss tillsammans med kopia på alla dina betyg och gärna ett personligt brev där du beskriver varför du vill ha utbildningen.
Rektor på Komvux i Eskilstuna beslutar om Eskilstuna kan betala din utbildning eftersom vuxenutbildning kostar om du söker utanför din hemkommun.
När rektorn har fattat beslut skickas beslutet till den kommun du har sökt till. Efter det är det den kommunen du har sökt till som bestämmer om du ska få plats på utbildningen.

Kostar det något att studera på Komvux?

Undervisningen på Komvux är kostnadsfri men i vissa yrkesutbildningar får du själv bekosta vissa saker. Exempelvis om du läser Byggutbildningen eller CNC-utbildning får du själv betala för skyddskläder. Om du läser Lastbilsförare eller Bussförarutbildning får du själv betala för körkortstillstånd, teoriprov och uppkörning.

Kurslitteratur (böcker) i gymnasiala kurser får du bekosta själv. Läser du grundläggande kurser får du låna kurslitteratur av skolan.

När startar Komvux Yrkesutbildningar?

Komvux Eskilstuna startar Yrkesutbildningar och Lärlingsutbildningar två gånger om året. En gång på våren och en gång på hösten. På Komvux webbsida kan du läsa när utbildningarna startar och när webbansökan öppnar och stänger. Det går bara att söka om webbansökan är öppen.

Alla våra Yrkes- och Lärlingsutbildningar är på heltid. Det innebär att du behöver studera 40 timmar i veckan för att klara utbildningen.

Vissa Yrkesutbildningar går att läsa på distans. Om du vill läsa en yrkesutbildning på distans kan du söka och läsa enstaka kurser på distans och på så sätt samla ihop poäng så att det blir en hel yrkesutbildning. Studie- och yrkesvägledare hjälper dig med information och planering om du vill läsa exempelvis Barn- och fritidsutbildning, Ekonomiassistent eller Vård- och omsorgsutbildning på distans.

Vad innebär validering?

Du som har erfarenheter, kunskaper och kompetens som du skaffat dig genom utbildning, arbete eller på annat sätt kan få dessa kunskaper bedömda och dokumenterade genom en validering.

En validering kan leda fram till ett intyg på din kunskap inom ett eller flera områden. Intyget kan vara till hjälp när du ska söka arbete.

Om du vill ha betyg i en eller flera specifika kurser behöver du göra prövning för att få betyg. Prövning innebär att du gör prov i kursens alla moment för att få betyget.

Om du har genomgått validering och sedan ska göra prövning i en kurs som innehåller praktik kan det vara möjligt att validera praktiken. Det vill säga om valideringen av din kunskap motsvarar praktikens moment och mål behöver du inte göra praktiken. Du kan på så sätt spara tid. Om du går en yrkes- eller lärlingsutbildning kan validering innebära att en lärare eller utbildare på olika sätt bedömer om du redan har kunskap i vissa moment, ämnen eller kurser. Det kan leda till att du inte behöver läsa hela utbildningen. Valideringen är då en möjlighet att nå målet på kortare tid. Innan du lämnar in ansökan om validering behöver du prata med en studie- och yrkesvägledare, som hjälper dig så att din ansökan blir komplett. Ansökan om validering gör du via blankett på Komvux hemsida

Vem får studera på Komvux?

Du som är folkbokförd i Eskilstuna kommun kan du söka till Komvux tidigast 1 juli det året du fyller 20.

Du som är under 20 år och har slutbetyg, gymnasieexamen, studiebevis eller gymnasiebevis kan också söka till Komvux.

Har du inte läst 3 år på ett nationellt gymnasieprogram och inte fyllt 20 år ska du ta kontakt med din tidigare gymnasieskola innan du söker till Komvux.

Här får du svar på de vanligaste frågorna.

Alvis logo Alvis från Gotit