Information

Gymnasial utbildning

Gymnasial vuxenutbildning motsvarar det som ungdomarna läser på gymnasiet. Du kan själv kombinera fristående kurser så att det passar dina behov. Planerna dina studier med en studie- och yrkesvägledare så att du inte läser något i onödan. Alla grundläggande och gymnasiala kurser går att läsa på distans, men bara vissa kurser går att läsa i klassrum. Komvux har förutom kurser också yrkesutbildningar och lärlingsutbildningar på gymnasial nivå.

Förkunskaper De flesta kurser innebär att du behöver ha förkunskaper, för att klara kursen. Förkunskaperna för varje kurs tår i Komvux kurskatalog på Komvux hemsida www.eskilstuna.se/komvux

Kursplaner och betygskriterier Alla kurser har en kursplan som beskriver mål och betygskriterier. De flesta kurser har nationellt fastställda kursplaner medan några har lokala kursplaner som fastställts av kommunen. I kurskatalogen här på webbplatsen finns länkar till kursplanerna för de fristående kurserna och delkurserna i kurspaketen.

Tillbaka

Alvis logo Alvis från Gotit