Information

Yrkeshögskoleutbildning

Yrkeshögskoleutbildning är en eftergymnasial utbildningsform som uppfyller ett verkligt behov av en yrkesroll på arbetsmarknaden. Yrkeshögskolan är flexibel vilket innebär att utbildningar startar och läggs ned utifrån att behovet på arbetsmarknaden förändras. YH-utbildningarna är avgiftsfria och berättigar till studiemedel från CSN.
De flesta utbildningar innehåller lärande i arbete, så kallade LIA-perioder, som innebär att du varvar teori med praktiskt lärande på ett företag under din utbildningstid. LIA är en viktig komponent i yrkeshögskolan som bidrar till att nio av tio får jobb efter att ha tagit examen från en yrkeshögskoleutbildning. Utbildningarna är minst ett halvår långa. YH-utbildningarna kan leda till en yrkeshögskoleexamen (minst ett år) eller en kvalificerad yrkeshögskoleexamen (minst två år). På Yrkeshögskolans hemsida kan du läsa mer om vilka utbildningar som finns: www.yrkeshogskolan.se

Yrkeshögskoleutbildningar och projekt YH-center i Eskilstuna

Projekt YH-Center handlar om två saker: Ena delen är att få fler yrkeshögskoleutbildningar till Eskilstuna. Den andra är att skapa en fysisk mötesplats som är självklar för företag och arbetsgivare när de vill ha hjälp med utbildningsfrågor som är kopplade till näringslivet.
Funktionen utbildningsmäklare arbetar som processtöd åt utbildningsanordnare och arbetsgivare i ansökningsarbetet av nya eftergymnasiala yrkeshögskoleutbildningar. Genom kartläggningar av Eskilstunas arbetsmarknad ska utbildningsmäklarna se vilka behov av kompetens som finns bland arbetsgivare på bland annat gymnasial- och yrkeshögskolenivå.

Projekt YH-Center startade den första augusti 2015 och pågår till sista december 2017. Tanken är att projektet ska kunna övergå till ordinarie verksamhet efter projekttidens slut.
Vill du veta mer om YH center eller få kontakt med de som arbetar där hittar du kontaktuppgifter på:
http://www.eskilstuna.se/utbildning-och-barnomsorg/hogskola-och-yrkeshogskola.html

Tillbaka

Alvis logo Alvis från Gotit