Information

Svenskundervisning för invandrare

Svenskundervisning för invandrare är en grundläggande utbildning i svenska språket för dig som inte har svenska som modersmål. Du får också lära dig om det svenska samhället, arbetslivet och svensk kultur.

Rätt till sfi-studier inom vuxenutbildningen har du som är minst 16 år, folkbokförd i Sverige och som saknar grundläggande kunskaper i svenska.

Studieekonomi
Du får inget studiestöd från CSN för sfi-studier. Du som är nyanmäld flykting kan få läsa sfi med introduktionsersättning. Du som får annan ekonomisk ersättning från till exempel socialtjänsten, arbetsförmedlingen eller a-kassan, måste prata med din handläggare innan du börjar studera.

Tillbaka

Alvis logo Alvis från Gotit