Prövningsanmälan

Personuppgifter
Prövningar du kan anmäla dig till
Administration och Handel (23)
KursKurskod 
Administration 1 ADMADM01
Administration 2 ADMADM02
Branschkunskap inom handel och administration HANBRS0
Gymnasiearbete Handels- och administrationsprogrammet GYARHA
Handel specialisering HANHAN00S
Inköp 1 INKINK01
Inköp 2 INKINK02
Lageradministration och terminallogistik LAGLAG0
Logistik 1 INKLOG01
Logistik 2 INKLOG02
Personaladministration ADMPER0
Personlig försäljning 1 FÖSPER01
Personlig försäljning 2 FÖSPER02
Personlig försäljning 3 FÖSPER03
Plocklagerhantering LAGPLO0
Praktisk marknadsföring 1 HANPRA01
Praktisk marknadsföring 2 HANPRA02
Praktisk marknadsföring 3 HANPRA03
Receptions- och konferensservice ADMREC0
Service och bemötande 1 SEVSEV01
Servicekunskap FÖSSEV0
Telefon- och internetservice FÖSTEL0
Transport och spedition INKTRP0
Barn och Fritid (33)
KursKurskod 
Aktivitetsledarskap PEDAKI00S
Barns lärande och växande PEDBAS0
Digitalt skapande 1 DIGDIG01
Dramapedagogik PEGDRA0
Drift och underhåll av fritidsanläggningar FRIDRF0
Etnicitet och kulturmöten SOIETN0
Fritids- och friskvårdsverksamheter FRIFRT0
Fritids- och idrottskunskap FRTFRD0
Fritidsmiljöer och arenor FRIFRS0
Grundläggande vård och omsorg GRUGRD0
Gymnasiearbete Barn- och fritidsprogrammet GYARBF
Hälsopedagogik HALHAL0
Idrott och hälsa 1 IDRIDR01
Idrott och hälsa 2 IDRIDR02
Kommunikation PEDKOU0
Kost och hälsa HALKOC0
Ledarskap och organisation LEDLED0
Lärande och utveckling PEDLÄR0
Massage 1 MAAMAA01
Människans språk 1 MÄKMÄK01
Människors miljöer PEDMÄI0
Pedagogiska teorier och praktiker PEDPED0
Pedagogiskt arbete PEGPEA0
Pedagogiskt ledarskap PEDPEG0
Psykologi 1 PSKPSY01
Psykologi 2b PSKPSY02b
Skapande verksamhet PEGSKP0
Sociologi SOISOO0
Specialpedagogik 1 SPCSPE01
Specialpedagogik 2 SPCSPE02
Träningslära 1 TRNTRN01
Träningslära 2 TRNTRN02
Ungdomskulturer SOIUNG0
Bygg och Anläggning (24)
KursKurskod 
Betong 1 lågform och platta på mark BETBET01
Betong 2 väggar och pelare BETBET02
Betong 3 bärlag BETBET03
Betong 4 golv BETBET04
Bygg och anläggning 1 BYGBYG01
Bygg och anläggning 2 BYGBYG02
Bygga i trä TRÄBYG0
Entreprenörskap ENTENR0
Golvläggning 1 GOLGOL01
Golvläggning 2 våtrum GOLGOL02
Golvläggning 3 - trä och laminat GOLGOL03
Gymnasiearbete Bygg- och anläggningsprogrammet GYARBA
Husbyggnad 1 HUSHUS01
Husbyggnad 2 HUSHUS02
Husbyggnad 3 ombyggnad HUSHUS03
Mur- och putsverk 1 grundmurar MURMUR01
Mur- och putsverk 2 murverk MURMUR02
Mur- och putsverk 3 puts MURMUR03
Specialyrken 1 HUBSPC01S
Specialyrken 3 HUBSPC03S
Trä 1 stommar TRÄTRK01
Trä 2 beklädnad TRÄTRK02
Trä 3 montage TRÄTRK03
Tätskikt våtrum TÄTTÄT0
Data/IT (25)
KursKurskod 
Bildteori BIDBIT0
CAD 1 CADCAD01
CAD 2 CADCAD02
CAD 3 CADCAD03
Dator- och nätverksteknik DAODAC0
Datorsamordning och support DAODAT0
Datorteknik 1a DAODAT01a
Datorteknik 1b DAODAT01b
Elektronik och mikrodatorteknik ELEELR0
Grafisk kommunikation 1 GRAGRA01
Grafisk kommunikation 2 GRAGRA02
Grafiska arbetsflöden och analysmodeller GRAGRA0
Gränssnitt 3D GRÄGRN0
Kommunikationsnät 1 INSKOM01
Original, reproduktion och prepress GRAGRR0
Programhantering INFPRG0
Programmering 1 PRRPRR01
Programmering 2 PRRPRR02
Service och reparationsarbete SUPSER0
Support och hemservice SUPSUP0
Webbserverprogrammering 1 WESWEB01
Webbserverprogrammering 2 WESWEB02
Webbutveckling 1 WEUWEB01
Webbutveckling 2 WEUWEB02
Webbutveckling 3 WEUWEB03
Design (1)
KursKurskod 
Gränssnittsdesign GRÄGRÄ0
Ekonomi och Juridik (19)
KursKurskod 
Affärsjuridik JURAFF0
Affärskommunikation AFFAFÄ00S
Affärsutveckling och ledarskap HANAFR0
Entreprenörskap ENTENR0
Entreprenörskap och företagande FÖRENT0
Företagsekonomi 1 FÖRFÖR01
Företagsekonomi 2 FÖRFÖR02
Gymnasiearbete Ekonomiprogrammet GYAREK
Inköp 1 INKINK01
Inköp 2 INKINK02
Näthandel 1 NÄTNÄT01
Näthandel 2 NÄTNÄT02
Praktisk marknadsföring 2 HANPRA02
Praktisk marknadsföring 3 HANPRA03
Privatjuridik JURPRI0
Redovisning 2 FÖRRED02
Rätten och samhället JURRÄT0
Service och bemötande 1 SEVSEV01
Servicekunskap FÖSSEV0
El och Energi (21)
KursKurskod 
Belysningsteknik INSBES0
Brandlarmssystem LARBRN0
CCTV-system LARCCT0
Elektromekanik ELRELK0
Elinstallationer INSELI0
Elkraftteknik ELRELF0
Elmotorstyrning INSELS0
Elmätteknik 1 ELÄELM01
Fastighetsautomation 1 FAIFAS01
Gymnasiearbete El- och energiprogrammet GYAREE
Inbrottslarmssystem LARINB0
Kommunikationsnät 1 INSKOM01
Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem LARLAM0
Mekatronik 1 MEKMEK01
Mät- och reglerteknik MÄTMÄT0
Mät- och styrteknik MÄTMÄO0
Nätverkssäkerhet NÄVNÄE0
Passersystem LARPAS0
Praktisk ellära ELLPRA0
Programmerbara styrsystem MÄTPRR0
Servicekunskap FÖSSEV0
Engelska (3)
KursKurskod 
Engelska 5 ENGENG05
Engelska 6 ENGENG06
Engelska 7 ENGENG07
Estetisk verksamhet (8)
KursKurskod 
Bild BILBIL0
Bild och form 1a1 BILBIL01a1
Bild och form 1a2 BILBIL01a2
Bild och form 1b BILBIL01B
Estetisk kommunikation 1 ESTEST01
Form BILFOM0
Gymnasiearbete Estetiska programmet GYARES
Samtida kulturuttryck KOSSAT0
Fordon och Transport (17)
KursKurskod 
Anläggning ledningsbyggnad ANLANÄ0
Anläggning vägbyggnad ANLANN0
Anläggningsförare - process ANAANL0
Anläggningsförare 1 ANAANA01
Anläggningsförare 2 ANAANA02
Anläggningsförare 3 ANAANA03
Anläggningsförare 4 ANAANA04
Fordonskombinationer godstransporter TRAFOR0
Fordonskombinationer persontransporter TRAFOD0
Godshantering — vux GODGOD1
Godstrafik GOSGOD0
Gymnasiearbete Bygg- och anläggningsprogrammet GYARBA
Gymnasiearbete Fordons- och transportprogrammet GYARFT
Interna transporter PRUINE00S
Persontrafik — vux PESPER1
Service och bemötande 1 SEVSEV01
Yrkestrafik — vux TRAYRK1
Grundläggande kurser (10)
KursKurskod 
Biologi GRNBIO2
Engelska GRNENG2
Fysik GRNFYS2
Historia GRNHIS2
Kemi GRNKEM2
Matematik GRNMAT2
Religionskunskap GRNREL2
Samhällskunskap GRNSAM2
Svenska GRNSVE2
Svenska som andraspråk GRNSVA2
Hantverk (1)
KursKurskod 
Gymnasiearbete Hantverksprogrammet GYARHV
Hotell och Turism (18)
KursKurskod 
Aktiviteter och upplevelser TURAKT0
Besöksnäringen AKTBEO0
Guide och reseledare AKTGUI0
Gymnasiearbete Hotell- och turismprogrammet GYARHT
Hållbar turism RESHAL0
Konferens 1 KONKOF01
Konferens och evenemang KONKOF0
Logi HOTLOG0
Logi RECLOG0
Marknadsföring och försäljning RESMAS0
Reception 1 HOTREC01
Reception 1 RECREC01
Reception 2 HOTREC02
Reception 2 RECREC02
Reception 3 RECREC03
Resmål och resvägar RESREM0
Turistbyråservice TURTUR0
Våningsservice 1 VAIVAI01
Humanistiska ämnen (5)
KursKurskod 
Etnicitet och kulturmöten SOIETN0
Filosofi 1 FIOFIO01
Filosofi 2 FIOFIO02
Gymnasiearbete Humanistiska programmet GYARHU
Kultur- och idéhistoria KOSKUL0
Industriteknik (26)
KursKurskod 
CAD/CAM DARCAD0
Datorstyrd produktion 1 DARDAT01S
Datorstyrd produktion 1 DARDAT01S2
Datorstyrd produktion 2 DARDAT02
Elektromekanik ELRELK0
Elinstallationer INSELI0
Elkraftteknik ELRELF0
Elmotorstyrning INSELS0
Elmätteknik 1 ELÄELM01
Fastighetsautomation 1 FAIFAS01
Gymnasiearbete El- och energiprogrammet GYAREE
Gymnasiearbete Industritekniska programmet GYARIN
Interna transporter PRUINE00S
Kommunikationsnät 1 INSKOM01
Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem LARLAM0
Materialkunskap 1 MAEMAT01
Mekatronik 1 MEKMEK01
Mät- och reglerteknik MÄTMÄT0
Mät- och styrteknik MÄTMÄO0
Praktisk ellära ELLPRA0
Produktionsutrustning 1 PRUPRD01S
Produktionsutrustning 1 PRUPRD01S2
Produktionsutrustning 2 PRUPRD02S
Produktionsutrustning 2/Fräs PRUPRD02S2
Programmerbara styrsystem MÄTPRR0
Svets grund SAASVT0
Matematik (11)
KursKurskod 
Matematik 1a MATMAT01a
Matematik 1b MATMAT01b
Matematik 1c MATMAT01c
Matematik 2a MATMAT02a
Matematik 2b MATMAT02b
Matematik 2c MATMAT02c
Matematik 3b MATMAT03b
Matematik 3c MATMAT03c
Matematik 4 MATMAT04
Matematik 5 MATMAT05
Matematik specialisering MATMAT00S
Media (10)
KursKurskod 
Film- och tv-kunskap KOSFIL0
Fotografisk bild 1 FOTFOT01
Fotografisk bild 2 FOTFOT02
Internationell ekonomi SAMINE0
Internationella relationer SAMINR0
Internationellt arbete MÄNINA0
Journalistik, reklam och information 1 MEEJOU01
Journalistik, reklam och information 2 MEEJOU02
Medieproduktion 1 MEPMEI01
Medieproduktion 2 MEPMEI02
Medier, samhälle och kommunikation (3)
KursKurskod 
Intern och extern kommunikation INFINE0
Medier, samhälle och kommunikation 2 MERMEE02
Textkommunikation MEETET0
Naturvetenskap (17)
KursKurskod 
Biologi GRNBIO2
Biologi 1 BIOBIO01
Biologi 2 BIOBIO02
Fysik 1a FYSFYS01a
Fysik 1b1 FYSFYS01b1
Fysik 1b2 FYSFYS01b2
Fysik 2 FYSFYS02
Fysik 3 FYSFYS03
Gymnasiearbete Naturbruksprogrammet GYARNB
Gymnasiearbete Naturvetenskapsprogrammet GYARNA
Kemi 1 KEMKEM01
Kemi 2 KEMKEM02
Naturkunskap 1a1 NAKNAK01a1
Naturkunskap 1a2 NAKNAK01a2
Naturkunskap 1b NAKNAK01b
Naturkunskap 2 NAKNAK02
Naturvetenskaplig specialisering NAVNAT00S
Restaurang och Livsmedel (11)
KursKurskod 
Branschkunskap inom restaurang och livsmedel MÅTBRC0
Gymnasiearbete Hotell- och turismprogrammet GYARHT
Gymnasiearbete Restaurang- och livsmedelsprogrammet GYARRL
Hygien HYGHYG0
Livsmedels- och näringskunskap 1 LIVLIV01
Matlagning 1 MALMAL01
Matlagning 2 MALMAL02
Matlagning 3 MALMAL03
Servering 1 SERSER01
Service och bemötande 1 SEVSEV01
Specialkoster MALSPE0
Samhällsvetenskap (22)
KursKurskod 
Geografi 1 GEOGEO01
Geografi 2 GEOGEO02
Gymnasiearbete Samhällsvetenskapsprogrammet GYARSA
Historia 1a1 HISHIS01a1
Historia 1a2 HISHIS01a2
Historia 1b HISHIS01b
Historia 2a HISHIS02a
Historia 2b kultur HISHIS02b
Historia 3 HISHIS03
Humanistisk o samhällsvetenskaplig specialisering HUMHUM00S
Hållbart samhällsbyggande HÅLHÅB0
Information och kommunikation 1 INFINF01
Information och kommunikation 2 INFINF02
Miljö- och energikunskap HÅLMIJ0
Politik och hållbar utveckling HÅLPOL0
Religionskunskap 1 RELREL01
Religionskunskap 2 RELREL02
Samhällskunskap 1a1 SAMSAM01a1
Samhällskunskap 1a2 SAMSAM01a2
Samhällskunskap 1b SAMSAM01b
Samhällskunskap 2 SAMSAM02
Samhällskunskap 3 SAMSAM03
Svenska (6)
KursKurskod 
Litteratur SVELIT0
Retorik SVERET0
Skrivande SVESKR0
Svenska 1 SVESVE01
Svenska 2 SVESVE02
Svenska 3 SVESVE03
Svenska som andraspråk (3)
KursKurskod 
Svenska som andraspråk 1 SVASVA01
Svenska som andraspråk 2 SVASVA02
Svenska som andraspråk 3 SVASVA03
Teknik (52)
KursKurskod 
Administration av nätverks- och serverutrustning NAIADM0
Bioteknik BIOBIT0
Datorteknik 1a DAODAT01a
Datorteknik 1b DAODAT01b
Digital kommunikationsteknik DAODIG0
Digitalt skapande 1 DIGDIG01
Digitalt skapande 2 DIGDIG02
Distribuerade styrsystem MÄTDIS0
Elektromekanik ELRELK0
Elektronik och mikrodatorteknik ELEELR0
Elinstallationer INSELI0
Elkraftteknik ELRELF0
Ellära - Spårfordon 2 LLAELL02
Elmotorstyrning INSELS0
Elmätteknik 1 ELÄELM01
Fastighetsautomation 1 FAIFAS01
Grafisk illustration GRAGRI0
Grafisk illustration i pixelgrafik GRAGRP0
Grafisk illustration i vektorgrafik GRAGRV0
Gymnasiearbete El- och energiprogrammet GYAREE
Gymnasiearbete Teknikprogrammet GYARTE
Gymnasiearbete Tågteknikutbildning GYARTX
Kommunikationsnät 1 INSKOM01
Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem LARLAM0
Mekatronik 1 MEKMEK01
Multimediasystem DAOMUL0
Mät- och reglerteknik MÄTMÄT0
Mät- och styrteknik MÄTMÄO0
Nätverksadministration NAINAV0
Nätverksadministration NÄVNÄV0
Nätverkssäkerhet NAINAE0
Nätverksteknik NAINAR0
Nätverksteknik NÄVNÄR0
Nätverksteknologier NAINAK0
Nätverksteknologier NÄVNÄK0
Praktisk ellära ELLPRA0
Processmätteknik 1 PROPRC01
Processreglering PROPRE0
Programhantering INFPRG0
Programmerbara styrsystem MÄTPRR0
Programmering 1 PRRPRR01
Programmering 2 PRRPRR02
Servicekunskap FÖSSEV0
Spårfordon - grund SPOSPA0
Svets grund SAASVT0
System teknik- spårfordon SYTSYS0
Underhåll hydraulik och pneumatik DRIUNH0
Webbserverprogrammering 1 WESWEB01
Webbserverprogrammering 2 WESWEB02
Webbutveckling 1 WEUWEB01
Webbutveckling 2 WEUWEB02
Webbutveckling 3 WEUWEB03
VVS och Fastighet (15)
KursKurskod 
CAD 1 CADCAD01
Entreprenadteknik VVIENT0
Gymnasiearbete VVS- och fastighetsprogrammet GYARVF
Injusteringsteknik SYSINJ0
Praktisk ellära ELLPRA0
Sanitetsteknik 1 VVISAN01
Sanitetsteknik 2 VVISAN02
Systemuppbyggnad SYSSYT0
Verktygs- och materialhantering VEKVEK0
VVS gassvetsning rör VVIVVG0
VVS svets och lödning rör VVIVVS0
VVS-teknik VVIVVT0
Värmelära SYSVÄM0
Värmeteknik 1 VVIVAR01
Värmeteknik 2 VVIVAR02
Vård och Omsorg (35)
KursKurskod 
Barn- och ungdomssjukvård SJUBAR0
Barnhälsovård HAABAR0
Ergonomi HALERG0
Etik och människans livsvillkor MÄNETI0
Etnicitet och kulturmöten SOIETN0
Friskvård och hälsa HAAFRI0
Grundläggande vård och omsorg GRUGRD0
Gymnasiearbete Vård- och omsorgsprogrammet GYARVO
Hemsjukvård SJUHEM0
Hälsopedagogik HALHAL0
Komplementärmedicin HAAKOM0
Medicin 1 MEDMED01
Medicin 2 MEDMED02
Mental träning HALMEN0
Palliativ vård SJULIN0
Psykiatri 1 PSYPSY01
Psykiatri 2 PSYPSY02
Psykologi 1 PSKPSY01
Psykologi 2a PSKPSY02a
Psykologi 2b PSKPSY02b
Räddningsmedicin SJURÄD0
Rättspsykiatri PSYRÄS0
Samhällsbaserad psykiatri PSYSAM0
Socialpedagogik PEASOC0
Socialt arbete SOCSOI0
Specialpedagogik 1 SPCSPE01
Specialpedagogik 2 SPCSPE02
Teknik i vård och omsorg TENTEK0
Vård och omsorg - specialisering VADVAR00S5
Vård och omsorg — specialisering VADVAR00S1
Vård och omsorg vid demenssjukdom GERVÅR0
Vård- och omsorgsarbete 1 VÅRVÅR01
Vård- och omsorgsarbete 2 VÅRVÅR02
Vårdpedagogik och handledning PEAVÅD0
Äldres hälsa och livskvalitet GERÄLD0
Övriga språk (17)
KursKurskod 
Latin språk och kultur 1 LATLAT01
Latin språk och kultur 2 LATLAT02
Moderna språk 1, Franska MODFRA01
Moderna språk 1, Spanska MODSPA01
Moderna språk 1, Tyska MODDEU01
Moderna språk 2, franska MODFRA02
Moderna språk 2, Spanska MODSPA02
Moderna språk 2, Tyska MODDEU02
Moderna språk 3, Franska MODFRA03
Moderna språk 3, Spanska MODSPA03
Moderna språk 3, Tyska MODDEU03
Moderna språk 4, Franska MODFRA04
Moderna språk 4, Spanska MODSPA04
Moderna språk 4, Tyska MODDEU04
Moderna språk 5, Franska MODFRA05
Moderna språk 5, Spanska MODSPA05
Moderna språk 5, Tyska MODDEU05
Bifoga bilaga/bilagor Bilagor med filändelserna .jpg, .gif, .tif, .pdf, .doc och .docx är tillåtna
Anmälningstider för prövning

Prövningsperioder 2020

Hösten: 1 september till 30 november
Sista anmälningsdag: 1 september

Ansökningar som inkommer efter sista ansökningsdag kommer att genomföras under nästa prövningsperiod.
OBS! Din prövningsanmälan ska vara komplett med kvitto och/eller betyg annars kan vi inte behandla din anmälan.

Vad är en prövning?

Med prövning menas att du examinerar dina kunskaper i en kurs som du antingen läst via kursanordnare eller på egen hand. Du har rätt att göra en prövning i en kurs som du inte har fått betyg i tidigare eller som du har fått betyg F eller IG i, eller om du vill försöka höja ett betyg i ett ämne. 

Hur går en prövning till?

En prövning är inte lärarledd utan du läser in hela kursen på egen hand. För att veta vad du ska läsa in behöver du gå in på Skolverket. Där hittar du nationella kursplanen och betygskriterierna för din sökta kurs. 

Hur en prövning kan gå till:

Vid en prövning får du inloggning till en digital lärplattform. Där får du tillgång till en sida med lättillgänglig information om kunskapskraven för kursen och några användbara länkar för egenstudier. På samma sida finns också ett schema för delproven och en redogörelse för vilka förmågor som varje prov testar.

Genomförandet av en prövning kan se olika ut beroende på vilken kurs du gör prövning i. Några exempel på upplägg ser du här:

Naturvetenskapliga ämnen
Inom naturvetenskapliga prövningar på plats på Komvux finns normalt 1 provtillfälle och sen skall några laborationer genomföras med medföljande laborationsrapport. Laborationerna sköts på Drottninggatan 16 under översyn av lärare. Inom matematiken kan ett muntligt test förekomma förutom den skriftliga delen. Läraren ger eleven tre tillfällen att välja mellan då de ska göra den skriftliga delen.

Engelska
För kurserna engelska 5 och 6 är det 3 provtillfällen på plats på Komvux. Under dessa 3 provtillfällen genomförs sammanlagt  5 delprov. För prövning i Grundläggande engelska sker 2 träffar på plats på Komvux med sammanlagt 4 delprov. 

Övriga kurser
Prövningen består oftast av mellan 1-5 inlämningsuppgifter samt ett slutprov på 3 timmar som skrivs på distans. Prövningen läggs vanligtvis upp på 3 vecko
r.

OBS! Prövningar ger inte rätt till studiestöd från CSN.

Vad händer efter att jag lämnat in min prövningsanmälan?

När du skickat in din prövningsanmälan får du ett bekräftelsemejl om att du gjort en anmälan. Efter det undersöker rektor möjligheten att genomföra prövningen, antingen med hjälp av lärare som jobbar på Komvux eller med lärare hos någon av våra olika utbildningsanordnare till exempel NTI-skolan. Den som utses att genomföra prövningen kommer att meddela dig (oftast via e-post) om tid, plats och hur det kommer att gå till. Observera att vissa prövningar kan komma att genomföras på distans via dator. Beroende på vilken kurs det är så kan en prövning se lite olika ut men prövningen kommer att göras någon gång under prövningsperioden, så du behöver vara tillgänglig under den perioden. Mer information om prövningar hittar du på Skolverket.

Vissa kurser innehåller nationella prov, det provet sker alltid på plats på Komvux. Läs om nationella prov.

Kostnad och betalning för prövning

Har du betyget F eller IG i en kurs är prövningen gratis. När du lämnar in din prövningsansökan måste du styrka ditt F eller IG med en betygskopia som du bifogar din prövningsanmälan. Har du läst kursen via Komvux Eskilstuna behöver du inte ladda upp något betygsdokument då vi kan se betyget i vårt datasystem. 
Om du har minst E eller Godkänt i en kurs och vill höja betyget kostar det 500 kronor per prövning. Likaså om du vill göra en prövning i en kurs du inte läst förut. Kvitto på inbetalningen ska du bifoga din prövningsanmälan.

OBS! Från och med 1 juli 2019 kostar det 500 kronor även för grundläggande nivå samt SFI. Enbart om det finns F eller IG i betyg är prövningen gratis.

För att vi ska kunna behandla din anmälan måste du ladda upp kvitto på inbetalningen i samband med din prövningsanmälan.

Du betalar via din bank till:
Eskilstuna kommun
PlusGiro: 1 00 05-7 eller
Konto: 3635 2603 0102 31 
OCR/Meddelande: skriv den sökandes personnummer och kurskod och eventuellt inbetalarens namn om det är annan person än den som söker prövningen som gör inbetalningen.
Exemepel: 
8001011234 MATMAT01 Karl Karlsson

Återbetalning

Avgiften betalas inte tillbaka om du väljer att avbryta eller inte kommer till prövningen. Om Komvux inte kan erbjuda prövningen du betalat för så betalas summan tillbaka. En rektor måste godkänna återbetalning av prövning.

Hur många prövningar får jag göra per prövningsperiod?

Gymnasiekurser
Du kan ansöka om prövning för maximalt 400 gymnasiepoäng under samma prövningsperiod. Söker du fler än 400 poäng så behövs ett beslut av en rektor, ta då kontakt med Komvux. Kontaktuppgifter finns i fliken längre ner. Om du söker prövning i flera kurser måste du vara beredd på att proven kan ske samma vecka eller väldigt nära varandra.

Grundläggande kurser
Du kan söka om maximalt 700 poäng per prövningsperiod.

Kontakt

Om du inte hittar den kurs du önskar göra prövning i ber vi dig kontakta Komvux så kan vi undersöka om det går att lösa. När det gäller prövningar i Moderna språk som inte finns i kurslistan hänvisar vi till andra kommuners vuxenutbildningar.

Komvux Eskilstuna
Telefon: 016-710 10 30
E-post: komvux@eskilstuna.se

Alvis logo Alvis från Gotit