Information

Särskild utbildning på grundläggande nivå

Särvux har bytt namn till Lärvux och är för dig som är över 20 år och som vill förbättra eller komplettera din utbildning. Lärvux är kommunens vuxenutbildning för dig som har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Lärvux är en del av Komvux Eskilstuna och du kan läsa mer om Lärvux på Komvux hemsida: http://www.eskilstuna.se/utbildning-och-barnomsorg/vuxenutbildning----komvux-och-sfi/larvux---sarskild-utbildning-for-vuxna.html

Tillbaka

Alvis logo Alvis från Gotit