Application form for Sfi courses

Personal information

Hjälp

If you want, you can add a phonenumber to a next of kin (relative) that we can reach in a case of emergency.

Languages (mandatory)

Hjälp

Do you hav multiple native languages apply them below.

Educational background from your home country (mandatory)
State the number of years for your educational background from your home county

Hjälp

What is your highest education that you have completed in your home contry?

Former level of studies in Swedish for immigrants (mandatory)

Hjälp

Which is your most recent level in Swedish for immigrants (SFI) that you have studied before?

Latest year for studies in Swedish for immigrants

Hjälp

Which is the latest year that you where in studies in Swedish for immigrants (SFI)? Choose a year only if you have studied SFI. State year in format YYYY, for example 2006.

Professional experience in your home country (mandatory)

Hjälp

What was your main professional experience in your home country?

Desired form of studies (mandatory)

Hjälp

When do you want to study?

Work during studies (mandatory)
Additions and comments

Hjälp

Do you have more information you wish to add to your application, add then here.

Certify information and send application (mandatory)

Choose your language

Hjälp

Education in Swedish for immigrants provides basic training in the Swedish language so that you can communicate in your everyday life, in your social life and at work. All lessons are free, and the school provides the books that you need, but you need a dictionary in your own language.

If you live in Eskilstuna, you can send in your application on the left side of the page. After you submit your registration, you will be contacted by the school, which notifies you when you should start.

If you have previously canceled your studies because of parental leave, you have the opportunity to start training again without other specific reasons. You must submit a certificate from the insurance agency to the expedition. Also write a comment on this in the box at the bottom of the additions and comments.

If you have questions about your application, please contact phone number: 016-710 10 30.

NOTE! Please use the google-link on the top right side of the page to read the text in another language.

Information on the processing of personal data

När du ansöker till en utbildning som ges vid Vuxenutbildningen inom Eskilstuna kommun behöver vi behandla dina personuppgifter för att kunna registrera och behandla din ansökan samt för att kunna administrera dina studier och studieresultat.
De uppgifter som du lämnar till oss i ansökan samt de adressuppgifter som vi hämtar från folkbokföringsregistret, registreras och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).
Vi behöver ibland dela personuppgifter med samverkande aktörer för att kunna administrera dina studier och studieresultat. Sådana aktörer kan vara en extern utbildningsanordnare, myndigheter som agerar som personuppgiftsansvariga samt personuppgiftsbiträden.
Vuxenutbildningen kan också komma att använda uppgifterna som underlag för statistik, men uppgifterna är då helt avpersonifierade. Vi kan även komma att använda dina uppgifter för att kunna komma i kontakt med dig, exempelvis för att fråga om medverkan i olika typer av enkäter och undersökningar som syftar till att kvalitetsutveckla våra utbildningar.

Din ansökan är en offentlig handling
När din ansökan kommit in blir den allmän och offentlig och därmed möjlig för vem som helst att ta del av. Tänk därför på att inte skicka in handlingar som du inte vill ska vara tillgängliga för allmänheten. Om du har skyddade personuppgifter ska du inte skicka in din ansökan här, kontakta Vuxenutbildningen för att få instruktioner om hur du ska göra. 

Dina rättigheter som registrerad
Du har rätt att få information om: a) vilka uppgifter om dig vi behandlar, b) varifrån dessa uppgifter har hämtats, c) ändamålen med behandlingen, och d) till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas ut.
Begäran om denna information ska göras skriftligen hos den personuppgiftsansvarige i din kommun och vara undertecknad av dig själv. Om du upptäcker att vi behandlar felaktiga uppgifter om dig, har du rätt att få dessa korrigerade.

Personuppgiftsansvariga och dataskyddsombud
Om du har några frågor kring hur och varför dina personuppgifter behandlas är du alltid välkommen att kontakta oss. Våra personuppgiftsansvariga når du via förvaltningens offentliga brevlåda: arbetsmarknads-vuxenutbildningsforvaltningen@eskilstuna.se. Det finns också ett dataskyddsombud utsett som övervakar att dataskyddslagstiftningen efterlevs inom kommunen och som du kommer du i kontakt med på dso@eskilstuna.se eller via växeln på 016-710 10 00.
 

Mer information gällande Dataskyddsförordningen (extern länk).
Alvis logo Alvis från Gotit